งาน,หางาน,สมัครงาน บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

พนักงานแผนกซ่อมบำรุง บิ๊กซีพระราม2-2 (เคหะธนบุรี)


สมัครงาน พนักงานแผนกซ่อมบำรุง บิ๊กซีพระราม2-2 (เคหะธนบุรี) : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
ปฏิบัติงานตาม Preventive Maintenance Scheduleรับผิดชอบในการบำรุงรักษา และซ่อมแซ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่เสมอ
ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงานซ่อมประจำวันจากฝ่ายต่างๆ
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาช่างและคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
ดำเนินการเปิด - ปิดประตูอาคารและแสงสว่าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
รายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ (ผลการปฏิบัติงานประจำวัน / ผลการซ่อมแซมเครื่องจักร / ผลการดำเนินงานของผู้รับเหมา / ผลการปฏิบัติงานของแม่บ้าน)


คุณสมบัติผู้สมัคร :

- วุฒิการศึกษาอย่างน้อย ม.6 หรือ ปวช. สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล และ อุตสาหกรรม
- สามารถทำงานเป็นกะเวลาได้
- สามรถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
- มีความรู้และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานไฟฟ้าและงานระบบ
- การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์งานช่างได้ทุกชนิด
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีทัศนคติที่ดี
- มีความอดทน
- มีคุณธรรมและจริยธรรม
- มีไหวพริบปฏิภาณดี


เงินเดือน : 12,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : บิ๊กซี พระราม 2-2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

88/9 แขวง พระโขนง  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10110

โทร.021465959

Line id : @bigccareers

Website : https://www.bigc.co.th

สมัครงาน พนักงานแผนกซ่อมบำรุง บิ๊กซีพระราม2-2 (เคหะธนบุรี) : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน ซ่อมบำรุง

- หางาน ซ่อมบำรุง ใกล้ฉัน

- หางาน ซ่อมบำรุง กรุงเทพมหานคร

- หางาน ซ่อมบำรุง บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

- หางาน ซ่อมบำรุง แสมดำ กรุงเทพมหานคร

- หางาน พระราม2

- หางาน พระราม2 ใกล้ฉัน

- หางาน พระราม2 กรุงเทพมหานคร

- หางาน พระราม2 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

- หางาน พระราม2 แสมดำ กรุงเทพมหานคร

- หางาน แสมดำ กรุงเทพมหานคร

- หางาน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

- หางาน กรุงเทพมหานคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)