Logo : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรถ (ประจำฟรีตศรีราชา)


สมัครงาน เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรถ  (ประจำฟรีตศรีราชา) : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
-รับใบแจ้งซ่อมบำรุงรักษา จากหัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
-ตรวจสอบตารางการซ่อมบำรุงรักษารถ(PM)
-ดำเนินการประสานงานซ่อมบำรุงกับช่างและผู้ที่เกี่ยวข้อง
-บันทึกผลการซ่อมบำรุงลงใบแจ้งซ่อม
-จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการซ่อมรถ
-ติดต่อประสานงานกับพนักงานขับรถ ช่างซ่อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย อายุ 26-35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมยานยนต์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านดูแลและวางแผนซ่อมรถ จะพิจารณาพิเศษ
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย/ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- ไม่มีประวัติคดีอาญา/แพ่ง


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรีบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 45 ,ถนน รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10310

โทร.021683377

Website : https://www.ptgenergy.co.th

สมัครงาน เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรถ  (ประจำฟรีตศรีราชา) : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้