งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท ควิก โคท โปรดักส์ จำกัด

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม


ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว


ลองดูตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :


- หางาน ผู้จัดการ

- หางาน ผู้จัดการ ใกล้ฉัน

- หางาน ผู้จัดการ ราชบุรี

- หางาน ผู้จัดการ เมืองราชบุรี ราชบุรี

- หางาน ผู้จัดการ หินกอง ราชบุรี

- หางาน วิศวกรรม

- หางาน วิศวกรรม ใกล้ฉัน

- หางาน วิศวกรรม ราชบุรี

- หางาน วิศวกรรม เมืองราชบุรี ราชบุรี

- หางาน วิศวกรรม หินกอง ราชบุรี

- หางาน หินกอง

- หางาน เมืองราชบุรี

- หางาน ราชบุรี

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)


รายละเอียดงาน :
ควบคุมดูแล บริหารงานด้านวิศวกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท นำเสนอและติดตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน กำกับดูแลประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและซ่อมแซม กำกับดูแลโครงการปรับปรุงโรงงานด้านวิศวกรรม ตรวจสอบเอกสารขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด (โรงงาน) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000