งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง


สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด

รายละเอียดงาน :
·      เปิด-ปิด เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของส่วนกลางในอาคาร ตามรอบเวลา
·      บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เป็นประจำทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกไตรมาส หรือทุกปี
·      รับผิดชอบงานซ่อมแซมเบื้องต้นภายในหน่วยงาน, งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบส่วนกลาง และงานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน
·      ซ่อมแซมเบื้องต้นภายในห้องชุด
·      ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร หรือผู้จัดการอาคาร
·      ตรวจสอบสภาพห้องชุดทั้งก่อนตกแต่ง และหลังตกแต่งแล้ว รวมทั้งตรวจสอบให้ผู้รับเหมาตกแต่งห้องชุดปฏิบัติตามระเบียบการตกแต่งห้องชุด
·      บันทึกข้อมูลงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และประวัติของเครื่องมือ อุปกรณ์ในระบบจักรกล และไฟฟ้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
·      จดปริมาณการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า จากมิเตอร์หลักของอาคารและของห้องชุดตามรอบเวลา
·      บันทึกการปฏิบัติงานต่างๆลงในสมุดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน(Log Book)
·      ประจำหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
·      บำรุงรักษาห้องเครื่อง, ห้องช่าง และห้องควบคุมต่างๆ ของหน่วยงานให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
·      ดูแลควบคุมสต๊อกของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในหน่วยงาน เช่น หลอดไฟ, เครื่องมือช่าง และอื่นๆ
·      รายงานหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร หรือ ผู้จัดการอาคาร ในงานประจำวันที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษา
·      ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร และผู้จัดการอาคาร


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศ ชาย
2. อายุ 22-38 ปี
3. การศึกษา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง เทคนิคการผลิต (ไม่รับพิจารณาช่างก่อสร้าง/ช่างเชื่อม/ช่างสำรวจ)
พิจารณาผู้สมัครที่จบวุฒิ ปวช. ขึ้นไป (ไม่มีติดเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ หรือหลังเวลาปฏิบัติงาน
4. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ MS Office การใช้เครื่องใช้สำนักงาน หรือโปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารอาคารชุด
5. ประสบการณ์ มีประสบการณ์สายงานช่างอาคารอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

เกี่ยวกับการทำงาน
1. วันทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (วันหยุดตามตารางการปฏิบัติงาน)
2. เวลาทำงาน การปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานเป็นกะ (เช้า 07:00-16.00น./บ่าย 13.00-22.00น./กลางคืน 22.00-07.00น.)
3. สถานที่ปฎิบัติงาน "
ประจำอาคารชุด(คอนโดมิเนียม/อาคารสำนักงาน) ใน กทม. โซนสามเสน-ราชวัตร

•ประตูน้ำ
•ชิดลม
•ปทุมวัน / ลุมพินี
•ทองหล่อ-เอกมัย
•สาทร
•พระราม 3
"
4. เงินเดือน 15,000-18,000
5. ทดลองงาน 119 วัน
6. สวัสดิการ เบี้ยขยัน 700» 900» 1,100» 1,400» 1,900» 4,000 บาท/เดือน ตามลำดับต่อเนื่อง 6 เดือนติดต่อกัน และจะเริ่มนับใหม่เมื่อทำได้
ค่าโทรศัพท์ ได้สิทธิ์เมื่อผ่านทดลองงาน ตามนโยบายบริษัทฯ ในดุลพินิจของหัวหน้าฝ่าย
ค่าพาหนะ ตามนโยบายบริษัทฯ ในดุลพินิจของหัวหน้าฝ่ายฯ
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลืองานศพ
เงินโบนัส
ชุดฟอร์มพนักงาน บริษัทฯ จัดให้ 1 - 4 ชุด โดยขึ้นกับตำแหน่ง
ประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุ 20,000.- บาท ต่อครั้ง หรือเสียชีวิต 200,000.- บาท
ประกันสุขภาพ ได้สิทธิ์เมื่อผ่านทดลองงาน ใช้สิทธิ์ได้ 30 ครั้ง/ปี วงเงินรักษาครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท
ประกันสังคม
กู้ซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน
มีชมรมให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัด และสมัครใจ ได้แก่ ชมรมฟุตบอล ชมรมวิ่ง และชมรมแบดมินตัน
ลาป่วย,ลากิจ,ลาอุปสมบท (ลาบวช),ลาคลอด,วันหยุดพักผ่อนประจำปี(วันลาพักร้อน),วันหยุดตามประเพณี
7. ปรับเงินเดือน ตามเงื่อนไขของบริษัท


เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำอาคารชุด(คอนโดมิเนียม/อาคารสำนักงาน) ใน กทม. แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด

65/212 ชั้น 25 อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวง ห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10310

โทร.022456340หรือ41หรือ43หรือ44

Line id : lov0813581900

Website : https://www.facebook.com/LiightsOnVenture

สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุง : บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัดตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน ช่างซ่อมบำรุง

- หางาน ช่างซ่อมบำรุง ใกล้ฉัน

- หางาน ช่างซ่อมบำรุง กรุงเทพมหานคร

- หางาน ช่างซ่อมบำรุง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

- หางาน ช่างซ่อมบำรุง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

- หางาน ซ่อมบำรุง

- หางาน ซ่อมบำรุง ใกล้ฉัน

- หางาน ซ่อมบำรุง กรุงเทพมหานคร

- หางาน ซ่อมบำรุง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

- หางาน ซ่อมบำรุง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

- หางาน ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

- หางาน ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

- หางาน กรุงเทพมหานคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)