งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท วอรันเทค จำกัด

ผู้ตรวจสอบอาคาร


สมัครงาน  ผู้ตรวจสอบอาคาร : บริษัท วอรันเทค จำกัด

รายละเอียดงาน :
• ประสานงานกับทีมงานในการจัดทำแผนการตรวจสอบ
• ตรวจสอบและประเมินโครงสร้างและระบบต่างๆ ภายในอาคาร
• จัดทำรายงานการตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหรืองานระบบที่จำเป็น
• ติดตามและอัพเดทกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอาคาร


คุณสมบัติผู้สมัคร :

• ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล ป้องกันอัคคีภัย
• ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประเภทบุคคลธรรมดา หรืออย่างน้อยต้องผ่านการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคารทั้ง 3 หมวดโดยสภาวิศวกร
• มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและประเมินอาคารอย่างน้อย 2 ปี
• มีความแม่นยำในข้อกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร
• มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
• สามารถทำงานเป็นทีมและมีทักษะการบริหารเวลาที่ดี
• มีใจรักในงานบริการ ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ


เงินเดือน : 25,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท วอรันเทค จำกัด แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250บริษัท วอรันเทค จำกัด

321 ซอยอ่อนนุช 66 แขวง สวนหลวง  เขตสวนหลวง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10250

โทร.0865397807

Line id : @warrantech

Website : https://www.buildingauditor.net

สมัครงาน  ผู้ตรวจสอบอาคาร : บริษัท วอรันเทค จำกัดตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน อาคาร

- หางาน อาคาร ใกล้ฉัน

- หางาน อาคาร กรุงเทพมหานคร

- หางาน อาคาร สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

- หางาน อาคาร สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

- หางาน สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

- หางาน สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

- หางาน กรุงเทพมหานคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)