งาน,หางาน,สมัครงาน พีเอ็มซี รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเมนท์

วิศวกรไฟฟ้า


สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า : พีเอ็มซี รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเมนท์

รายละเอียดงาน :
1.ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
2.วางแผนงาน จัดทำแผนงาน เร่งรัดงานให้ได้ตามแผน
3.ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของแบบวิศวกรรมก่อนนำไปใช้สำหรับงานก่อสร้าง
4.ดูแลการปฏิบัติงานของทีมงาน(ทีมช่าง)ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
5.ควบคุมต้นทุน การใช้วัสดุ และถอดแบบสั่งของ
6.ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.วุฒิการศึกษา วศบ ไฟฟ้า (มีใบ กว)
2.มีประสบการณ์ทางด้านงานติดตั้งระบบประกอบอาคาร(ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร) อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office AUTOCAD ได้เป็นอย่างดี
4.สามารถไปปฏิบัติงานที่ Site งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
5.มีทักษะในด้านการบริหารจัดการ มีความกระตือรื้อล้น เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
6.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี


เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กองบัญชาการกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10600พีเอ็มซี รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเมนท์

77/1 หมู่7 แขวง เขาเจ็ดลูก  เขตทับคล้อ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  66230

โทร.0909497222

สมัครงาน วิศวกรไฟฟ้า : พีเอ็มซี รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเมนท์ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน วิศวกรไฟฟ้า

- หางาน วิศวกรไฟฟ้า ใกล้ฉัน

- หางาน วิศวกรไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร

- หางาน วิศวกรไฟฟ้า บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

- หางาน วิศวกรไฟฟ้า วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร

- หางาน วิศวกร

- หางาน วิศวกร ใกล้ฉัน

- หางาน วิศวกร กรุงเทพมหานคร

- หางาน วิศวกร บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

- หางาน วิศวกร วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร

- หางาน วัดอรุณ กรุงเทพมหานคร

- หางาน บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

- หางาน กรุงเทพมหานคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)