งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท ยูโรเทค นิวทรีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

วิศวกรอาวุโส/Senior Engineer


ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว


ลองดูตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :


- หางาน engineer

- หางาน engineer ใกล้ฉัน

- หางาน engineer กรุงเทพมหานคร

- หางาน engineer คันนายาว กรุงเทพมหานคร

- หางาน engineer คันนายาว กรุงเทพมหานคร

- หางาน วิศวกร

- หางาน วิศวกร ใกล้ฉัน

- หางาน วิศวกร กรุงเทพมหานคร

- หางาน วิศวกร คันนายาว กรุงเทพมหานคร

- หางาน วิศวกร คันนายาว กรุงเทพมหานคร

- หางาน คันนายาว

- หางาน คันนายาว

- หางาน กรุงเทพมหานคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)


รายละเอียดงาน :
• ให้บริการแก่ลูกค้าด้านการติดตั้ง พร้อมทดสอบความพร้อมของการใช้งานของเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าต่างๆ
• ให้คำแนะนำ การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน
• จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุง และบำรุงรักษา
• ปฏิบัติงานการซ่อม และบำรุงรักษาตามมาตรฐาน และแผนที่กำหนด
• ทวนสอบระบบ (Calibration) การตรวจ ทดสอบ ตามแผน
• การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive เพื่อให้เครื่องมือ เครื่องจักรหรือระบบต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• วิเคราะห์งาน และรายงานผลการการปฏิบัติงาน เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
• ควบคุมการเบิกอุปกรณ์ เครื่องมือตามระบบ และตามเอกสาร เพื่อให้สต็อคถูกต้อง
• จัดทำรายงานปัญหาและข้อเสนอแนะ
• ให้คำแนะนำแก่ Technician/ME ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
• ปฏิบัติงานภายใต้ระบบความปลอดภัย และระบบที่เกี่ยวข้อง
• งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ยูโรเทค นิวทรีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230