งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

จัดซื้อต่างประเทศ/ในประเทศ 1 อัตรา


ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว


ลองดูตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :


- หางาน ต่างประเทศ

- หางาน ต่างประเทศ ใกล้ฉัน

- หางาน ต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

- หางาน ต่างประเทศ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

- หางาน ต่างประเทศ นวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร

- หางาน จัดซื้อ

- หางาน จัดซื้อ ใกล้ฉัน

- หางาน จัดซื้อ กรุงเทพมหานคร

- หางาน จัดซื้อ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

- หางาน จัดซื้อ นวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร

- หางาน นวลจันทร์

- หางาน บึงกุ่ม

- หางาน กรุงเทพมหานคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)


รายละเอียดงาน :
1. วางแผน ควบคุม กระบวนการจัดชื้อด้านต่างประเทศ/ในประเทศ ให้เป็นตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด
2. ติดตามการส่งมอบสินค้าจากบริษัทคู่ค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้ง เวลา ปริมาณ ราคา และคุณภาพ
3. จัดทำเอกสารต่างๆที่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามนโยบาย ถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้
4. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สื่อสาร และติดตามความเคลื่อนไหวบริษัทคู่ค้าระหว่างการส่งสินค้าให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางที่กำหนดไว้อย่างใกล้ชิด
5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
6.มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกสินค้าภายในและภายนอกประเทศ
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 18,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230