งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท เอสซี บิวตี้ ริช จำกัด

ธุรการ/จัดการ/บัญชี


สมัครงาน ธุรการ/จัดการ/บัญชี : บริษัท เอสซี บิวตี้ ริช จำกัด

รายละเอียดงาน :
1. จัดทำรายงานการซื้อ-ขาย และการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดทำงบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านบัญชี ในเรื่องการจัดการบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ การกระทบยอดการรับชำระหนี้และยอดรับชำระหนี้ จัดทำระเบียบการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
3. จัดทำการสรุปยอดขายและวิเคราะห์การขายเพื่อการสั่งซื้อสินค้า
4. วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการเงินไปใช้ โดยนำขั้นตอนทางการเงินไปปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้อง และสมบูรณ์ของข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
5. จัดการระบบตรวจเช็คการเบิกจ่ายสินค้าและสรุปยอดสินค้าคงคลัง
6. จัดการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน แนวโน้มของผลประกอบการเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหาเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงิน และสามารถนำเสนอข้อมูลทางการเงินต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินได้
7. จัดการวางแผนกลยุทธ์ และพัฒนาแผนทางการเงินระยะยาวเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทฯ ประเมินความเสี่ยง และโอกาสทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงแบบแผนทางการเงินให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
8. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อบังคับบัญชี โดยใช้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง
9. จัดการตรวจสอบระบบการเงินของบริษัทฯ เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี เครื่องมือการรายงานทางการเงิน และซอฟต์แวร์การจัดทำงบประมาณ ว่าใช้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทางการเงินของบริษัทฯ
10. จัดทำรายงานการเงินประจำปีของบริษัทฯ เช่น รายงานภาษี งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. อายุ 25-35 ปี เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารการปฏิบัติการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะประสานงานแม่นยำ ไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสาร
4. มีความละเอียดรอบคอบใส่ใจในรายละเอียด และมีความกระตือรือร้น
5. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและกำหนดเวลาที่จำกัดได้
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Suite และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่า


เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 4 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอสซี บิวตี้ ริช จำกัด ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000บริษัท เอสซี บิวตี้ ริช จำกัด

115/167 ถนนบางบอน 4 แขวง บางบอนเหนือ  เขตเขตบางบอน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10150

โทร.0879621647,0972429062

Line id : chkhem624

สมัครงาน ธุรการ/จัดการ/บัญชี : บริษัท เอสซี บิวตี้ ริช จำกัดตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน ธุรการ

- หางาน ธุรการ ใกล้ฉัน

- หางาน ธุรการ สมุทรสาคร

- หางาน ธุรการ เมือง สมุทรสาคร

- หางาน ธุรการ บ้านเกาะ สมุทรสาคร

- หางาน บัญชี

- หางาน บัญชี ใกล้ฉัน

- หางาน บัญชี สมุทรสาคร

- หางาน บัญชี เมือง สมุทรสาคร

- หางาน บัญชี บ้านเกาะ สมุทรสาคร

- หางาน บ้านเกาะ สมุทรสาคร

- หางาน เมือง สมุทรสาคร

- หางาน สมุทรสาคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)