งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เจ้าหน้าที่ด้านงาน IT Support Helpdesk ปฏิบัติงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรวย)


ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว


ลองดูตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :


- หางาน IT Support

- หางาน IT Support ใกล้ฉัน

- หางาน IT Support กรุงเทพมหานคร

- หางาน IT Support บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

- หางาน IT Support คลองจั่น กรุงเทพมหานคร

- หางาน ฝ่ายผลิต

- หางาน ฝ่ายผลิต ใกล้ฉัน

- หางาน ฝ่ายผลิต กรุงเทพมหานคร

- หางาน ฝ่ายผลิต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

- หางาน ฝ่ายผลิต คลองจั่น กรุงเทพมหานคร

- หางาน คลองจั่น

- หางาน บางกะปิ

- หางาน กรุงเทพมหานคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)


รายละเอียดงาน :
ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายงานสารสนเทศ
- พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เว็บไชต์ของบริษัท (Internet และ Intranet)
- ออกแบบและพัฒนาระบบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
- Troubleshoot ปัญหาด้าน IT ในเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตยร์ ปรินเตอร์ ระบบ Email และระบบเครือข่าย
- บริหารจัดการระบบ Microsoft Active Directory
- บริหารจัดการระบบงานบริหารองค์กรของผู้ว่าจ้าง
- ออกแบบ Graphic ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ช่วยงานของเจ้าหน้าที่ IT ภายในหน่วยงานของผู้ว่าจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานกับบริษัท
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายนอก
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 20,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 5 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240