งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการแผนกขายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ สาขาเชียงรายและบางนาตราด


สมัครงาน ผู้จัดการแผนกขายเครื่องเขียนแบบพิมพ์  สาขาเชียงรายและบางนาตราด : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
วางแผน บริหารจัดการ กำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานในแผนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการยอดขาย กำไร สต๊อกสินค้าไม่สูญหายให้เป็นไปตามมาตรฐานร้าน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ สร้างความผูกพันธ์ในองค์กร และวางแผนพัฒนาบุคคลากรให้เติบโตในแผนกที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด และสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ หญิง/ชาย อายุ 30 - 45 ปี
ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจค้าปลีกไม่น้อยกว่า 3-5 ปีขึ้นไป
มีภาวะความเป็นผู้นำ ทักษะด้านการบริหาร ทักษะด้านการขายกลุ่มสินค้า ของตกแต่งบ้าน และการบริการ
สามารถปฏิบัติงานต่างสาขาได้
สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ดูโฮม เชียงรายและบางนา ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน  เขตพญาไท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10400

โทร.0810631114

Website : https://www.dohome.co.th

สมัครงาน ผู้จัดการแผนกขายเครื่องเขียนแบบพิมพ์  สาขาเชียงรายและบางนาตราด : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน ผู้จัดการ

- หางาน ผู้จัดการ ใกล้ฉัน

- หางาน ผู้จัดการ เชียงราย

- หางาน ผู้จัดการ เมือง เชียงราย

- หางาน ผู้จัดการ ท่าสาย เชียงราย

- หางาน เขียนแบบ

- หางาน เขียนแบบ ใกล้ฉัน

- หางาน เขียนแบบ เชียงราย

- หางาน เขียนแบบ เมือง เชียงราย

- หางาน เขียนแบบ ท่าสาย เชียงราย

- หางาน ท่าสาย เชียงราย

- หางาน เมือง เชียงราย

- หางาน เชียงราย

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)