งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการโซน M ค้าปลีก สาขาเชียงราย


สมัครงาน ผู้จัดการโซน M ค้าปลีก สาขาเชียงราย : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
ปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้จัดการโซน M-ค้าปลีก ในการวางแผน บริหารจัดการ กำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบแผนกที่ดูแล ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานในฝ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบต่อ ยอดขาย กำไร สต๊อกสินค้าไม่สูญหาย มาตรฐานแผนก มาตรฐานการจัดเรียง การจัดสินค้า เติมเต็มตำแหน่งจัดเก็บ ลำเลียงสินค้า จัดเตรียมสินค้า ประสานงานซัพพลายเออ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ สร้างความผูกพันธ์ในองค์กร และวางแผนพัฒนาบุคคลากรให้เติบโตในแผนกที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด และสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศ ชาย อายุ 30 - 45 ปี
- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์การทำงานในธุระกิจค้าปลีกไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
-มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรู้สินค้ากลุ่มของตกแต่งบ้าน และโครงสร้าง
-สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
-สามารถปฏิบัติงานต่างสาขาได้


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน  เขตพญาไท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10400

โทร.0810631114

Website : https://www.dohome.co.th

สมัครงาน ผู้จัดการโซน M ค้าปลีก สาขาเชียงราย : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน ผู้จัดการ

- หางาน ผู้จัดการ ใกล้ฉัน

- หางาน ผู้จัดการ เชียงราย

- หางาน ผู้จัดการ เมือง เชียงราย

- หางาน ผู้จัดการ ท่าสาย เชียงราย

- หางาน ขาย

- หางาน ขาย ใกล้ฉัน

- หางาน ขาย เชียงราย

- หางาน ขาย เมือง เชียงราย

- หางาน ขาย ท่าสาย เชียงราย

- หางาน ท่าสาย เชียงราย

- หางาน เมือง เชียงราย

- หางาน เชียงราย

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)