งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าศูนย์บริการค้าปลีก สาขาบางพูน


สมัครงาน หัวหน้าศูนย์บริการค้าปลีก สาขาบางพูน : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
วางแผน บริหารจัดการ กำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบการแพ็คติดบาร์โค๊ตสินค้า ส่งกลับสินค้าแผนก ประเมินผลงาน และแก้ปัญหางานในแผนก หน้าที่ความรับผิดชอบต่อการวางแผน บริหารจัดการ กำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบการแพ็คติดบาร์โค๊ตสินค้า ส่งกลับสินค้าแผนก รวมถึงยอดขาย กำไร สต๊อกสินค้าไม่สูญหาย มาตรฐานร้าน มาตรฐานการจัดเรียง การจัดสินค้า นวัตรกรรม ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ สร้างความผูกพันธ์ในองค์กร และวางแผนพัฒนาบุคคลากรให้เติบโตในแผนกที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด และสร้างผลกำไรสูงสุดให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เพศ หญิง/ชาย อายุ 30 - 45 ปี
-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์การทำงานในธุระกิจค้าปลีกไม่น้อยกว่า 2 - 5 ปีขึ้นไป
-มีภาวะความเป็นผู้นำ
-สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
-สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
-สามารถปฏิบัติงานต่างสาขาได้


เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ดูโฮม สาขาบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน  เขตพญาไท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10400

โทร.0810631114

Website : https://www.dohome.co.th

สมัครงาน หัวหน้าศูนย์บริการค้าปลีก สาขาบางพูน : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน บริการ

- หางาน บริการ ใกล้ฉัน

- หางาน บริการ ปทุมธานี

- หางาน บริการ เมือง ปทุมธานี

- หางาน บริการ บางพูน ปทุมธานี

- หางาน บางพูน ปทุมธานี

- หางาน เมือง ปทุมธานี

- หางาน ปทุมธานี

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)