Logo : HUGS Insurance Broker

Corporate Sales Executive (Group Insurance - Renewal)ขออภัยครับ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้

รายละเอียดงาน :
- ดูแลงานต่ออายุลูกค้าปัจจุบันที่เป็นลูกค้ากลุ่มองค์กร
- ต่อรองเบี้ยประกันภัย และจัดทำรายงานการวิเคราะห์สินไหมเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า
- ให้คำปรึกษาและนำความต้องการของลูกค้ามาออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่มสำหรับพนักงานได้ตรงความต้องการหรือโจทย์ที่ได้รับ
- ให้บริการหลังการขายและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการสนับสนุนข้อมูล แนะนำเกี่ยวกับประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
- ทำงานร่วมกับบริษัทพันธมิตรต่างๆ (บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันภัย) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนขั้นตอนวิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประกันกลุ่ม
- จัดทำเอกสารสนับสนุนการขาย ตลอดจนรายงานสรุปการขายรายสัปดาห์และรายเดือน


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้