Logo : 360 Quality Management Co., Ltd.

Sales Executive / MEDICAL SUPPLY


สมัครงาน Sales Executive / MEDICAL SUPPLY : 360 Quality Management Co., Ltd.

รายละเอียดงาน :
-เข้าพบลูกค้า เสนอสินค้าใหม่-ทำใบเสนอราคา
-ตาม PO ลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้อง
-ดู Stock สินค้าลูกค้า
-จัดทำเอกสารตามที่ลูกค้าต้องการ
-ตรวจสอบยอดการสั่งซื้อ
-หาข้อมูลตลาดและเช็คคู่แข่ง
-แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เวลาสินค้า Short เพื่อนำสินค้าใกล้เคียงไปเสนอให้ใช้แทน
-เช็คสินค้าที่สั่งซื้อกับจัดซื้อ
-เช็ค Stock กับทาง warehouse
-แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ในกรณีสินค้าที่ส่งไปมีปัญหา
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

• เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
• วุฒิการศึกษาปวส. ปริญญาตรี การสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย Sale หรือมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ พลาสติก อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
• มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และชอบความท้าทายในการทำงาน
• มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี


เงินเดือน : 20,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี360 Quality Management Co., Ltd.

เลขที่ 9 อาคาร G Tower Grand Rama 9 ชั้น 31 North Wing แขวง ห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10310

โทร.0633924552

Line id : 0633924552

สมัครงาน Sales Executive / MEDICAL SUPPLY : 360 Quality Management Co., Ltd.

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้