Logo : บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) สาขาเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin Support ประจำสำนักงาน สาขาเชียงใหม่


สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin Support ประจำสำนักงาน สาขาเชียงใหม่ : บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) สาขาเชียงใหม่

รายละเอียดงาน :
ติดต่อประสานงานกับสาขา
จัดการเอกสารต่างๆแก่พนักงาน
ดูแลเอกสารเกี่ยวกับกรมธรรมชีวิต
จัดจ้างจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานให้บริษัทประสานงานกับฝ่ายบัญชี


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ทุกเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒฺิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีบุคลิกภาพดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบสูง
6. มีใจรักในการเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและองค์กร
7. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่


เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) สาขาเชียงใหม่

115 หมู่ 4 ตำบล หนองป่าครั่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000

โทร.0956759850/0645066283

Line id : 0956769850

สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin Support ประจำสำนักงาน สาขาเชียงใหม่ : บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) สาขาเชียงใหม่

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้