Logo : บริษัท พันปี จำกัด

เจ้าหน้าที่สรรหาขออภัยครับ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้

รายละเอียดงาน :
-วางแผนรับสมัครบุคลากรตามโครงสร้างบริษัท
-จัดทำสัญญาจ้างของพนักงาน
-ดูแลสต็อกยูนิฟอร์ม พร้อมทำเบิกยูนิฟอร์มให้พนักงานใหม่
-รวบรวม จัดเก็บ ประวัติของพนักงานภายในองค์กร
-จัดทำแบบประเมินของพนักงานส่งให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละฝ่าย/แผนก
-รับสมัคร สัมภาษณ์ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
และรายงานการรับสมัครให้ผู้บังคับบัญชาทราบเสมอ
-ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-วางแผนรับสมัครบุคลากรตามโครงสร้างบริษัท
-จัดทำสัญญาจ้างของพนักงาน
-ดูแลสต็อกยูนิฟอร์ม พร้อมทำเบิกยูนิฟอร์มให้พนักงานใหม่
-รวบรวม จัดเก็บ ประวัติของพนักงานภายในองค์กร
-จัดทำแบบประเมินของพนักงานส่งให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละฝ่าย/แผนก
-รับสมัคร สัมภาษณ์ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
และรายงานการรับสมัครให้ผู้บังคับบัญชาทราบเสมอ
-ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้