งาน,หางาน,สมัครงาน สมาคมราชกรีฑาสโมสร

ช่างระบบสื่อสาร


สมัครงาน ช่างระบบสื่อสาร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

รายละเอียดงาน :
ทำหน้าที่ ดูแลซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์และระบบโทรทัศน์ PBX ระบบโทรทัศน์ที่สื่อสารภายในและภายนอกสมาคมฯ ระบบเสียง ระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน, ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ระบบแสง - เสียง บำรุงรักษาสัญญาณถ่ายทอดสด ระบบการบันทึกเทปการแข่งม้าให้พร้อมสำหรับวันที่มีการแข่งม้า ซ่อมแซมแก้ไขและติดตั้งระบบไฟฟ้าต่าง ๆ และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
ไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปีขึ้นไป
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. สุขภาพร่างกาย แข็งแรง
6. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมาคมราชกรีฑาสโมสร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330สมาคมราชกรีฑาสโมสร

1 ถ.อังรีดูนังต์ แขวง ปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10330

โทร.020287272ต่อ1282

Website : https://www.rbsc.org

สมัครงาน ช่างระบบสื่อสาร : สมาคมราชกรีฑาสโมสรตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน ช่าง

- หางาน ช่าง ใกล้ฉัน

- หางาน ช่าง กรุงเทพมหานคร

- หางาน ช่าง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน ช่าง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน กรุงเทพมหานคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)