งาน,หางาน,สมัครงาน สมาคมราชกรีฑาสโมสร

ช่างยนต์


สมัครงาน ช่างยนต์ : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

รายละเอียดงาน :
ทำหน้าที่ บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบท่อต่าง ๆ รวมทั้งดูแลซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และเครื่องจักรสนามต่าง ๆ ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้การซ่อมบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดหรือสูญหาย ลงบันทึกและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อส่งซ่อมหากพบว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวชำรุด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือ Mechtronic
3. มีประสบการณ์งานด้านช่างเครื่องยนต์และช่างอาคาร อย่างน้อย 1 ปี
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. สุขภาพร่างกาย แข็งแรง
6. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมาคมราชกรีฑาสโมสร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330สมาคมราชกรีฑาสโมสร

1 ถ.อังรีดูนังต์ แขวง ปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10330

โทร.020287272ต่อ1282

Website : https://www.rbsc.org

สมัครงาน ช่างยนต์ : สมาคมราชกรีฑาสโมสรตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน ช่างยนต์

- หางาน ช่างยนต์ ใกล้ฉัน

- หางาน ช่างยนต์ กรุงเทพมหานคร

- หางาน ช่างยนต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน ช่างยนต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน ช่าง

- หางาน ช่าง ใกล้ฉัน

- หางาน ช่าง กรุงเทพมหานคร

- หางาน ช่าง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน ช่าง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน กรุงเทพมหานคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)