Logo : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

ธุรการประสานงาน/ Computer Operator


สมัครงาน ธุรการประสานงาน/ Computer Operator : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

รายละเอียดงาน :
ทำหน้าที่ ทำงานด้านเอกสารเบิก–จ่าย ค่าใช้จ่ายในวันแข่งม้า เอกสารเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน จัดทำโปรแกรมการแข่งม้าในแต่ละครั้ง จัดทำบัตรและรวบรวมข้อมูลการออกบัตรต่าง ๆ ให้กับฝ่ายบริการสมาชิกและแผนกโต๊ด ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. อายุ 22 - 30 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
4. สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี
5. สามารถทำงานในวันเสาร์หรือ วันอาทิตย์ที่มีการแข่งม้าได้
6. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครสมาคมราชกรีฑาสโมสร

1 ถ.อังรีดูนังต์ แขวง ปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10330

โทร.020287272ต่อ1282

Website : https://www.rbsc.org

สมัครงาน ธุรการประสานงาน/ Computer Operator : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้