Logo : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

Web Administrator


สมัครงาน Web Administrator : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

รายละเอียดงาน :
ทำหน้าที่ เขียนเว็บไซต์ ดูแล ออกแบบ ปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาคมฯ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ประกาศต่างๆ ลงบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. อายุ 24 - 30 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustratorได้
4. สามารถเขียนโปรแกรม Front End และ Back End ได้
5. สามารถเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา Dart, C#, JavaScript, HTML, CSS
6. สามารถใช้ Flutter Framework ในการเขียน Mobile App ได้
7. มีประสบการณ์ทำงานออกแบบและเขียนเว็บไซต์ 1 ปีขึ้นไป
8. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครสมาคมราชกรีฑาสโมสร

1 ถ.อังรีดูนังต์ แขวง ปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10330

โทร.020287272ต่อ1282

Website : https://www.rbsc.org

สมัครงาน Web Administrator : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้