Logo : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

Programmer


สมัครงาน Programmer : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

รายละเอียดงาน :
ทำหน้าที่ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Dart , C# , JavaScript พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. อายุ 24 - 30 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Dart , C# , JavaScript ได้
4. สามารถเขียนโปรแกรม Front End และ Back End ได้
5. สามารถใช้ Flutter Framework และ เขียน Mobile App ได้
6. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
7. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครสมาคมราชกรีฑาสโมสร

1 ถ.อังรีดูนังต์ แขวง ปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10330

โทร.020287272ต่อ1282

Website : https://www.rbsc.org

สมัครงาน Programmer : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้