Logo : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

พนักงานบัญชี (GL)


สมัครงาน พนักงานบัญชี (GL) : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

รายละเอียดงาน :
ทำหน้าที่ ทำงานด้านบัญชีรายรับและบัญชีจ่าย จัดทำรายงานสรุปรายรับรายจ่ายพร้อมรายละเอียด สรุปการคำนวณภาษีสรรพสามิตโดยจัดทำแบบ ภส.03-08 แบบภส.07-06 พร้อมทำCheque Requisition ส่งกรมสรรพสามิต และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. อายุ 25 - 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
4. มีประสบการณ์งานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
5. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
6. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครสมาคมราชกรีฑาสโมสร

1 ถ.อังรีดูนังต์ แขวง ปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10330

โทร.020287272ต่อ1282

Website : https://www.rbsc.org

สมัครงาน พนักงานบัญชี (GL) : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้