งาน,หางาน,สมัครงาน สมาคมราชกรีฑาสโมสร

Supervisor (Security)


สมัครงาน Supervisor (Security) : สมาคมราชกรีฑาสโมสร

รายละเอียดงาน :
ทำหน้าที่ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายของสมาคมฯ ทั้งในวันปกติและวันที่มีการแข่งม้า สอดส่องดูแลความปลอดภัยภายในอาคาร สถานที่ของฝ่าย/ แผนกต่างๆ ของสมาคมฯ ทำบันทึกและรายงานเหตุการณ์ประจำวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบและเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม ควบคุมบริหารงานบุคคลในใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สมาคมฯวางไว้ จัดฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ระงับอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสมาคมฯ ควบคุมงานระบบกล้อง CCTV ให้เป็นไปตามระเบียบนโยบายของสมาคมฯ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. อายุ 25 - 45 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
3. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
4. มีประสบการณ์งานด้านรักษาความปลอดภัย หรือมีประสบการณ์งาน CCTV
5. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานด้านบริการ


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมาคมราชกรีฑาสโมสร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330สมาคมราชกรีฑาสโมสร

1 ถ.อังรีดูนังต์ แขวง ปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10330

โทร.020287272ต่อ1282

Website : https://www.rbsc.org

สมัครงาน Supervisor (Security) : สมาคมราชกรีฑาสโมสรตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน supervisor

- หางาน supervisor ใกล้ฉัน

- หางาน supervisor กรุงเทพมหานคร

- หางาน supervisor ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน supervisor ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน IT

- หางาน IT ใกล้ฉัน

- หางาน IT กรุงเทพมหานคร

- หางาน IT ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน IT ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน กรุงเทพมหานคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)