งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท ไพร์ม เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการอาคาร (โซนอารีย์ สุขุมวิท)


สมัครงาน ผู้จัดการอาคาร (โซนอารีย์ สุขุมวิท)  : บริษัท ไพร์ม เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดงาน :
1. จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร
2. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และพนักงานของผู้ว่าจ้าง
3. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง นำเสนอ และรับนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับอาคารสูงสุด
4. จัดหาและนำเสนอผู้รับเหมาให้ผู้ว่าจ้างรวมทั้งควบคุมงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง
5. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอาคาร
6. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่พนักงานทุกคน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
7. ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ
8. เก็บรักษาและดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
9. ควบคุมประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ ของอาคารเช่น กำจัดแมลง ลิฟต์ ฯลฯ
10. ควบคุมประสานงานกับบริษัทซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วง ของบริษัทฯ เช่นบริษัทรักษาความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย
11. ประสานงานกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง
12. นำเสนอการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์อาคารต่าง ๆ
13. จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประจำเดือนเพื่อนำเสนอผู้ว่าจ้าง
14 จัดเตรียมแผนฉุกเฉินและให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ
15. จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร


คุณสมบัติผู้สมัคร :

- ไม่จำกัดเพศและอายุระหว่าง 30-45 ปี
- วุฒิการศึกษาขั้นตำ ปวส
- มีประสบการณ์การดูแลอาคาร/โรงแรม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี


เงินเดือน : 25,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : อารีย์ สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110บริษัท ไพร์ม เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

119/79 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบล พันท้ายนรสิงห์  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  74000

โทร.0645819166

Line id : @jobpe

Website : https://www.primethailand.com

สมัครงาน ผู้จัดการอาคาร (โซนอารีย์ สุขุมวิท)  : บริษัท ไพร์ม เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัดตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน ผู้จัดการอาคาร

- หางาน ผู้จัดการอาคาร ใกล้ฉัน

- หางาน ผู้จัดการอาคาร กรุงเทพมหานคร

- หางาน ผู้จัดการอาคาร คลองเตย กรุงเทพมหานคร

- หางาน ผู้จัดการอาคาร คลองตัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน ผู้จัดการ

- หางาน ผู้จัดการ ใกล้ฉัน

- หางาน ผู้จัดการ กรุงเทพมหานคร

- หางาน ผู้จัดการ คลองเตย กรุงเทพมหานคร

- หางาน ผู้จัดการ คลองตัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน คลองตัน กรุงเทพมหานคร

- หางาน คลองเตย กรุงเทพมหานคร

- หางาน กรุงเทพมหานคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)