งาน,หางาน,สมัครงาน Scrambled Art Co.,Ltd.

ครูพี่เลี้ยง (พัฒนาการ ศรีนครินทร์ ประเวศ สุขุมวิท)


สมัครงาน ครูพี่เลี้ยง (พัฒนาการ ศรีนครินทร์ ประเวศ สุขุมวิท) : Scrambled Art Co.,Ltd.

รายละเอียดงาน :
Facebook : Premium Nanny Teacher Academy
สถาบัน Premium Nanny Teacher Academy (คุณครูพี่เลี้ยงประจำบ้านผู้ปกครอง) กำลังมองหาครูพี่เลี้ยงที่สามารถช่วยเหลือ ผู้ปกครองดูแลเด็ก ๆ มีใจรักในการเป็นครูพี่เลี้ยง ทำงานร่วมกันกับเด็ก ดูแลเอาใจใส่เด็ก ๆ ให้รู้สึกปลอดภัย วางแผนออกแบบกิจกรรมการสอนเพื่อให้ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 5 ด้าน ของเด็ก ๆ ให้เป็นไปตามวัย ซึ่งเป็นส่วนที่ทางสถาบันให้สำคัญเป็นอย่างมาก


คุณสมบัติผู้สมัคร :

ลักษณะการทำงาน
- เข้าสอนเด็ก ๆ ประจำบ้านผู้ปกครอง แบบ ไป-กลับ (เด็กอายุตั้งแต่ 1-6 ขวบ)
- เตรียมสื่อการสอน วางแผนและออกแบบกิจกรรมการสอนให้เหมากสมกับเด็ก เน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่น
- จัดพื้นที่การเรียนรู้ ให้เหมาะสมตามวัย
- กระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น งานปั้น, งานประดิษฐ์, ระบายสี เป็นต้น
- กระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่นแการวิ่ง, กระโดด, เต้นประกอบจังหวะ, ปั่นจักรยาน เป็นต้น
- สอนคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ (Phonics), ศิลปะ, วิทยาศาสตร์ ที่หมาะสมสำหรับระดับชั้นอนุบาล ตามความถนัดของคุณครู
- ฝึกระเบียบวินัย และกิจวัตรประจำวัน เช่น การล้างมือ, เข้าห้องน้ำ, การทานข้าว, เลิกแพมเพิส และการช่วยเหลือตนเองในด้านต่าง ๆ
- ส่งเสริมค่านิยม ให้เด็กมีเมตตากรุณา มารยาทที่ดี และด้านสติปัญญา
- ใส่ใจความปลอดภัยของเด็กตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- เล่านิทาน ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
- เตรียมอาหารว่าง, น้ำดื่ม, ของใช้ส่วนตัว
- บันทึกพัฒนาการและเก็บร่องรอยการเรียนรู้ของนักเรียน
- ** ครูพี่เลี้ยงไม่ต้องทำงานบ้าน เว้นแต่ว่า จัดเก็บหรือทำความสะอาดบริเวรที่พาเด็ก ๆ ทำกิจกรรม

ความเป็นมืออาชีพ
- ตรงต่อเวลา
- เเต่งกายตามเเบบของสถาบันที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติตามระเบียบ การรักษาความลับของสถาบัน
- รักษาภาพลักษณ์ของสถาบัน ทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน
- เข้าอมรมตามหัวข้อที่สถาบันกำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เวลาในการทำงาน
- ทำงาน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30-17.30น.
- สถานที่ทำงาน ที่บ้านผู้ปกครองที่ร่วมโครงการ
- เงินเดือน ตามตกลง เริ่มต้น 16,000+ ตามตวามสามารถและประสบการณ์
- ทดลองงาน 3 เดือน

สวัสดิการ
*ประกันสังคม
*ค่าแรงล่วงเวลา (OT)
เบี้ยขยัน
*คอร์สฝึกอบรมของสถาบันฟรีเพศหญิง อายุตั้งแต่ 24-45 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ สาขาปฐมวัย, จิตวิทยา, การศึกษาพิเศษ หรือ สาขาวิชาการสอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและจิตวิทยาเด็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์การสอนและดูแลเด็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เข้าใจ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเป็นอย่างดี
รักและทำงานอยู่กับเด็ก มีความอดทนและยืดหยุ่น
ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม
ไม่รับผู้สมัครที่มีประวัติด้านสุขภาพจิตบกพร่อง
เป็นผู้ไม่รอสอบบรรจุ


เงินเดือน : 16,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 10 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : Scrambled Art Co.,Ltd. แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250Scrambled Art Co.,Ltd.

675 เมื่องทอง 2/2 พัฒนาการ 61 แขวง ประเวศ  เขตประเวศ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10250

โทร.0892038272

Website : https://www.mynannymyteacher.com

สมัครงาน ครูพี่เลี้ยง (พัฒนาการ ศรีนครินทร์ ประเวศ สุขุมวิท) : Scrambled Art Co.,Ltd.ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน พี่เลี้ยง

- หางาน พี่เลี้ยง ใกล้ฉัน

- หางาน พี่เลี้ยง กรุงเทพมหานคร

- หางาน พี่เลี้ยง ประเวศ กรุงเทพมหานคร

- หางาน พี่เลี้ยง ประเวศ กรุงเทพมหานคร

- หางาน พัฒนาการ

- หางาน พัฒนาการ ใกล้ฉัน

- หางาน พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

- หางาน พัฒนาการ ประเวศ กรุงเทพมหานคร

- หางาน พัฒนาการ ประเวศ กรุงเทพมหานคร

- หางาน ประเวศ กรุงเทพมหานคร

- หางาน ประเวศ กรุงเทพมหานคร

- หางาน กรุงเทพมหานคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)