Logo : Business Computer Service Center Co., Ltd.

โปรแกรมเมอร์ VB.Net Developer


สมัครงาน โปรแกรมเมอร์ VB.Net Developer  : Business Computer Service Center Co., Ltd.

รายละเอียดงาน :
พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

จบปริญญาตรีด้าน Computer หรือสาขา ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้าน VB.Net และ Crystal Report อย่างน้อย 1 ปี
มีความรู้เกี่ยวกับ MS SQL


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครBusiness Computer Service Center Co., Ltd.

266/9 ซอยกิ่งจันทน์ ถนนจันทน์ แขวง วัดพระยาไกร  เขตบางคอแหลม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10120

โทร.0267501104

Website : https://impresssoft.com

สมัครงาน โปรแกรมเมอร์ VB.Net Developer  : Business Computer Service Center Co., Ltd.

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้