Logo : บริษัท มาย การพิมพ์ จำกัด

ฝ่ายขาย


สมัครงาน ฝ่ายขาย : บริษัท มาย การพิมพ์ จำกัด

รายละเอียดงาน :
ประสานงานกับลูกค้าให้ได้งานที่มีคุณภาพและลูกค้าพอใจ
วางแผน แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับรมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์โทรแกรม MS Office

เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครบริษัท มาย การพิมพ์ จำกัด

271 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถ.พระราม 3 แขวง บางโพงพาง  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10120

โทร.02295161512สาย

Website : https://www.mypress.co.th

สมัครงาน ฝ่ายขาย : บริษัท มาย การพิมพ์ จำกัด

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้