Logo : บริษัท มาย การพิมพ์ จำกัด

แม่บ้าน


สมัครงาน แม่บ้าน : บริษัท มาย การพิมพ์ จำกัด

รายละเอียดงาน :
กวาด เช็ด ถู บริเวณที่ได้รับมอบหมาย ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ แยกขยะต่าง ๆ และงานอื่่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครบริษัท มาย การพิมพ์ จำกัด

271 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถ.พระราม 3 แขวง บางโพงพาง  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10120

โทร.02295161512สาย

Website : https://www.mypress.co.th

สมัครงาน แม่บ้าน : บริษัท มาย การพิมพ์ จำกัด

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้