Logo : บริษัท โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด

หัวหน้าคลังสินค้า


สมัครงาน หัวหน้าคลังสินค้า  : บริษัท โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดงาน :
1. ดูแลการรับสินค้าเข้าคลัง ตรวจนับจำนวน คุณภาพ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อหากสินค้าผิดปกติ ไม่ครบถ้วน หรือสูญหาย
2. จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้อง เหมาะสม จัดวางตามหมวดหมู่ เก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดี และดูแลคลังสินค้าให้เป็นระเบียบ
3. จัดเตรียม ตรวจนับจำนวน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนการจัดส่ง และแจ้งข้อมูลการจัดส่งโดยประสานงานฝ่ายขาย
4. บันทึกข้อมูลการรับเข้าและจ่ายออก ปรับปรุงยอดสต็อกสินค้า บริหารและควบคุมสต็อกสินค้าในระบบของบริษัท
5. ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการหมุนเวียนของสินค้ากับเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแลส่วนพนักงานคลังสินค้า เรื่อง การแพ็คสินค้า การสต็อกสินค้า การส่งประกอบ และ การซ่อมสินค้า
7. ดูแลแผนกขนส่งเพื่อให้การขนส่งตรงตามเวลาที่ต้องการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8. ดูแลเกี่ยวกับรถบริษัท เช่น ตรวจเช็คสภาพ การเครมประกัน ฯลฯ
9. วางแผนและตรวจนับสต็อกรายเดือน รายปี และจัดทำรายงานส่งผู้บริหาร
10. พัฒนา ปรับปรุง เสนอแนะการจัดการระบบบริหารคลังสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้มีคุณภาพ
11. ดูแลและรับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

• ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปี ขึ้นไป
• มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
• มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• มีทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี สามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความละเอียดละเอียดรอบคอบ คล่องแคล่ว มีไหวพริบ ซื่อสัตย์
• มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Microsoft Office ได้
• สามารถทำงานที่ อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้สะดวก
• สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ - เสาร์


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครบริษัท โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด

139/32 แจ้งวัฒนะ 10 แขวง ทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10210

โทร.0963858041

สมัครงาน หัวหน้าคลังสินค้า  : บริษัท โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้