งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท แมสซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

แฟร์แมน/ควบคุมงานก่อสร้าง


สมัครงาน แฟร์แมน/ควบคุมงานก่อสร้าง : บริษัท แมสซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายละเอียดงาน :
- ควบคุม ดูแล การดำเนินงานก่อสร้าง (งานโครงสร้าง และ งานสถาปัตย์) ให้เป็นไปตามแบบและแผนงานที่กำหนด
- ควบคุมคุณภาพงานและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จตามแผน
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วง
- ตรวจสอบคุณภาพของงานที่เข้าไปดำเนินการที่หน้างาน ให้งานมีคุณภาพดีตามมาตรฐานของบริษัทฯ


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชาย อายุ : 23 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรู้ ความสามารถ ด้านงานการก่อสร้างอาคารแนวราบ ทั้งงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์เป็นอย่างดี
4.สามารถควบคุม ดูแล งานก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแผนงานได้
5.มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบก่อสร้างและวิธีการทำงาน
6.มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7.มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน
8.มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย
9.มีความอดทนสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ ซื่อสัตย์ สุจริต
10.มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติต่อการทำงานที่ดี
11.ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แมสซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120บริษัท แมสซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

1338/14 ถนนพระราม 3 แขวง ช่องนนทรี  เขตยานนาวา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10120

โทร.020408727

สมัครงาน แฟร์แมน/ควบคุมงานก่อสร้าง : บริษัท แมสซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน ควบคุมงาน

- หางาน ควบคุมงาน ใกล้ฉัน

- หางาน ควบคุมงาน กรุงเทพมหานคร

- หางาน ควบคุมงาน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

- หางาน ควบคุมงาน ช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร

- หางาน ก่อสร้าง

- หางาน ก่อสร้าง ใกล้ฉัน

- หางาน ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร

- หางาน ก่อสร้าง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

- หางาน ก่อสร้าง ช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร

- หางาน ช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร

- หางาน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

- หางาน กรุงเทพมหานคร

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)