Logo : บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตรา (FXO) ประจำ สนามบินดอนเมือง รับด่วนหลายอัตรา


สมัครงาน เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตรา (FXO) ประจำ สนามบินดอนเมือง รับด่วนหลายอัตรา : บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

รายละเอียดงาน :
-ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ศูนย์บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
-นำเสนอและแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้แก่ลูกค้า
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลอัตรา--การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า และทำให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น
-ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระทางทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีทางด้านการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบริการลูกค้า หรือแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
4. มีบุคลิกภาพที่ดีคล่องแคล่ว มีภาวะผู้นำ และมีใจรักในด้านการบริการ
5. มีทักษะในการสื่อความและติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
7. สามารถทำงานเป็นกะได้


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 10 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครบริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

1019/15 อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวง พญาไท  เขตพญาไท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10400

โทร.02270107076ต่อ101104,135138

Website : https://www.progresshr.co.th

สมัครงาน เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตรา (FXO) ประจำ สนามบินดอนเมือง รับด่วนหลายอัตรา : บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้