งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท อาร์บีเอช กรุ๊ป จำกัด

พนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ภาษีอากร


สมัครงาน พนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ภาษีอากร : บริษัท อาร์บีเอช กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดงาน :
1. บันทึกรายการทางบัญชีในโปรแกรมบัญชี
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
3. บันทึกรายการรับเงิน จ่ายเงิน และธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ
4. จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
5. จัดทำแบบภาษี และยื่นภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ทตามระยะเวลาที่กำหนด


คุณสมบัติผู้สมัคร :

คุณสมบัติ ดังนี้
1. อายุระหว่าง 23 - 32 ปี 
2 มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การภาษีอากร การตรวจสอบบัญชี
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกวิชาการบัญชี
4. ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ยิ้มแย้มแจ่มใส
5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความกระตือรือร้น
6. มีใจรักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี
7. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม
8. ทุ่มเททำงานให้สำเร็จ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
9. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท อาร์บีเอช กรุ๊ป จำกัด ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140บริษัท อาร์บีเอช กรุ๊ป จำกัด

87/5 โครงการอินดี้บางใหญ่ ตำบล เสาธงหิน  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  11140

โทร.0617422635

Line id : rbaccgroup

สมัครงาน พนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ภาษีอากร : บริษัท อาร์บีเอช กรุ๊ป จำกัดตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางาน พนักงานบัญชี

- หางาน พนักงานบัญชี ใกล้ฉัน

- หางาน พนักงานบัญชี นนทบุรี

- หางาน พนักงานบัญชี บางใหญ่ นนทบุรี

- หางาน พนักงานบัญชี เสาธงหิน นนทบุรี

- หางาน การเงิน

- หางาน การเงิน ใกล้ฉัน

- หางาน การเงิน นนทบุรี

- หางาน การเงิน บางใหญ่ นนทบุรี

- หางาน การเงิน เสาธงหิน นนทบุรี

- หางาน เสาธงหิน นนทบุรี

- หางาน บางใหญ่ นนทบุรี

- หางาน นนทบุรี

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)