Logo : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ช่างซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือวัดและควบคุม (Automation Technician)


สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือวัดและควบคุม (Automation Technician) : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และดูแลระบบงานติดตั้ง ที่เกี่ยวข้องตามสายงาน เช่น ระบบงานเครื่องกล ระบบงานไฟฟ้า ระบบงานเครื่องมือวัด เพื่อให้เครื่องจักรเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ควบคุมการซ่อมบำรุง หรือการติดตั้งเครื่องจักร ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้ง และติดตามผลการบำรุงรักษาเครื่องจักร
- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลประวัติเครื่องจักร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

🔸คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ : ไม่เกิน 25 ปี
วุฒิการศึกษา : ระดับ ปวส.
สาขา : สายงานช่างทุกสาขา (ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, แมคคาทรอนิกส์, เทคโนโลยีคอมฯ (อุตสาหกรรม), เครื่องมือวัดและควบคุม ,เทคนิคเครื่องกล, เทคนิคการผลิต, เทคนิคโลหะ, ก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

🔸สวัสดิการ
ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ที่พักกึ่งสวัสดิการ
เงินโบนัสรายเดือนหรือรายปี
ปรับค่าตอบแทนประจำปีและปรับค่าตอบแทนพิเศษ
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท
สมาร์ทโฟน+ซิมการ์ด พร้อม Internet และโทรฟรีในเครือข่าย (ไม่จำกัด)
เครื่องแบบพนักงาน
การฝึกอบรมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก
ตรวจสุขภาพประจำปี


เงินเดือน : 13,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 3 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี



บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบล ท่าตูม  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  25140

โทร.

Website : https://www.doubleapaper.com

สมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือวัดและควบคุม (Automation Technician) : บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้