งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท เอเอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หัวหน้าหน่วยงาน


สมัครงาน หัวหน้าหน่วยงาน : บริษัท เอเอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายละเอียดงาน :
-ควบคุมและตรวจสอบ งานที่ได้รับมอบหมายในโครงการ ให้ติดตั้งได้คุณภาพถูกต้องตามแบบ ตามระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้
-ให้คำปรึกษา ผู้ใต้บังคับบัญชางานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย
-รายงานผลการปฎิบัติงานภายในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย รายวันและรายสัปดาห์ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของงาน
-สรุป-บันทึก รายการวัสดุ/อุปกรณ์ที่เหลือจากการติดตั้งในส่วนงานที่ดูแล เมื่อจบงานหรือสิ้นสุดโครงการและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
2.วุฒิ ปวช-ป.ตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง และสาขาวิศวกรรมต่างๆ
3.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ สู้แดด
4.ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี


เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 5 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอเอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150บริษัท เอเอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

15/8 หมู่ 8 ตำบล คลองขวาง  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  11150

โทร.0944802675

Website : https://www.aagc.co.th

สมัครงาน หัวหน้าหน่วยงาน : บริษัท เอเอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัดตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :

- หางานคลองขวาง นนทบุรี

- หางานไทรน้อย นนทบุรี

- หางานนนทบุรี

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)