Logo : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รับสมัครด่วน!!! พนักงานขายอินเทอร์เน็ตบ้านทรู (พื้นที่อำเภอเกาะสมุย เกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 10 อัตรา)


สมัครงาน รับสมัครด่วน!!! พนักงานขายอินเทอร์เน็ตบ้านทรู (พื้นที่อำเภอเกาะสมุย เกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 10 อัตรา) : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
1.วางแผนการขายและดำเนินการขายพร้อมนำเสนอสิทธิพิเศษในการเป็นลูกค้าทรู ภายในเขตพื้นที่ขายที่ได้รับมอบหมาย
2.ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขายตามเป้าหมายที่กำหนด
3.สำรวจและเยี่ยมเยียนลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าเยี่ยม
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและให้บริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
5.ดำเนินการตามขั้นตอนการขายต่าง ๆ จนถึงการลงทะเบียนเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
6.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน (ยอดขาย, สำรวจและเยี่ยมเยียนลูกค้า, ข้อมูลคู่แข่ง และปัญหาต่าง ๆ) ให้หัวหน้าทราบ เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี
2. วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. ชอบงานขายและบริการลูกค้า
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. ทำงานเป็นทีมได้


เงินเดือน : 16,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 10 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานีบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10310

โทร.

สมัครงาน รับสมัครด่วน!!! พนักงานขายอินเทอร์เน็ตบ้านทรู (พื้นที่อำเภอเกาะสมุย เกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 10 อัตรา) : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้