งาน,หางาน,สมัครงาน บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด

เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน (สามัญ)


ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว


ลองดูตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน :


- หางานศาลายา

- หางานพุทธมณฑล

- หางานนครปฐม

- งานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)


รายละเอียดงาน :
1. ทำรายงานการจัดการพลังงานส่งกระทรวงพลังงาน
-การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
-นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
-การกำหนดเป้าหมายและมาตรการแผนอนุรักษ์พลังงาน
-การดำเนินการตามมาตรการแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและมาตรการแผนอนุรักษ์พลังงาน
-การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
-การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน
-เช็คยอดการผลิต(KPI)
-เช็คปริมาณการใช้ไฟฟ้า
-เช็คสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า
-นำรายงานส่งกระทรวงพลังงานและเซ็ตรับรองการใช้พลังงานในแต่และปี
-ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน เเละรักษาการเเทน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสโรงงาน จัดทำรายงานส่ง
กระทรวงพลังงานดูแลการจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด
2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงาน
การซ่อมบำรุง
-ตรวจเช็คเเละซ่อมบำรุงตู้MDBและหม้อแปลไฟฟ้า
-ตรวจเช็คเเละซ่อมบำรุง Boiler, Air compressor, Cooling Tower Chiller
- ตรวจเช็คการทำงานของเครน
-ปั้นจั่น ทั้ง 7 ตัว
-เทสโหลดเครน-ปั้นจั่น ทั้ง 7 ตัว
-ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบแอร์
-ตรวจเช็คระบบโทรศัพท์และแฟลช
-ตรวจเช็คเเละซ่อมบำรุงระบบCCTVของโรงงาน
-ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบแสงสว่าง
-ตรวจเช็คสัญญาณเสียงพักและสัญญาณเสียงฉุกเฉิน
-ตรวจระบบไฟฟ้าอาคารประจำปี
-ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
3. ดูเเลบ่อบำบัดน้ำเสีย
-ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน
-เติมน้ำยาแท๊กน้ำ,โพลิเมอร์ผง,คลอรีน้ำ,เกลือผงที่บ่อบำบัดน้ำเสีย
4. ดูเเลใบเเจ้งซ่อมเเละใบขอใช้บริการเเละจ่ายงานให้กับช่าง
5. ดูเเลใบpoเเละสั่งวัสดุอุปกรณ์ให้กับช่าง
6. เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
7. เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
8. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับ ISO ให้กับหัวหน้า
9. ดูระบบ Electrical Substation. 115-22 เควี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10.ดูระบบ Solar cells กับบริษัท Green Yellow Thailand.
11. ดูเเลควบคุมงานก่อสร้าง/ประสานงานกับผู้รับเหมา ไฟฟ้า,ประปา,โยธา,เครื่องจักร อื่นๆ
12.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 18,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170