เจ้าหน้าที่ธุรการ-ฝึกอบรมขออภัยครับ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้

รายละเอียดงาน :
ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารและระบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
- จัดเตรียมการฝึกอบรม (จัดเตรียมเอกสารและคู่มือเกี่ยวกับการฝึกอบรม จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
- ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ให้การฝึกอบรมและดูแลระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเพื่อนำไปปรับปรุง
- บริหารจัดการการเก็บบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
- สนับสนุนช่วยเหลือภายในทีมและบริหารจัดการระบบการเก็บฐานข้อมูลรวมถึงจัดการรายงานอื่นๆ ภายในแผนกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
- ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

**สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม , กองทุนทดแทน
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินพิเศษประจำสาขา
- เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต
- ส่วนลดค่าอาหารสำหรับพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 15,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้