Logo : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

พ่อครัว - ครัวร้อน (ห้องอาหารพนักงาน)


สมัครงาน พ่อครัว - ครัวร้อน (ห้องอาหารพนักงาน) : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดงาน :
เป็นผู้ช่วยหัวหน้างานในการผลิตอาหารตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการดูแลรักษาในด้านความสะอาดของเครื่องมือเครื่องใช้และงานทางด้านอื่น ๆ ที่หัวหน้าเห็นสมควร
- ผลิตสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และกระบวนการที่กำหนด
- ดูแลรักษาอุปกรณ์หลังการใช้งานให้สะอาดอยู่เสมอ
- รายงานสิ่งที่ผิดปกติหรือปัญหาที่พบในการปฏิบัติให้หัวหน้างานทราบทันที
- ตรวจเช็ควัตถุดิบให้มีคุณภาพตามที่กำหนดกรณีพบวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐานให้แจ้งหัวหน้างานรับทราบ
- ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามสูตรการผลิตที่กำหนด ทั้งวัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง

บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด
เลขที่ 129 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวง/เขต ดอกไม้ กทม.10250

สนใจสมัครงาน โทร หรือ แอดไลน์
📌โทร : 096-0828566
📌Line : gourmetprimocareers
📌Facebook : gourmetprimocareers


คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีขึ้นไป
- การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและเคยผ่านการฝึกอบรม
- มีประสบการณ์ในด้านการผลิตอาหารไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีจิตสำนึกทางด้านความปลอดภัย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/มีความขยัน และอดทน


เงินเดือน : 14,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครบริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 129 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวง ดอกไม้  เขตประเวศ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10250

โทร.0960828566,023285997ต่อ5404

Line id : gourmetprimocareers

Website : https://www.gourmetprimo.com

สมัครงาน พ่อครัว - ครัวร้อน (ห้องอาหารพนักงาน) : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้