Logo : บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จำกัด

Production Engineerขออภัยครับ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้

รายละเอียดงาน :
รายละเอียดงาน
- ควบคุมและติดตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน
- ควบคุมคุณภาพและความสามารถในการผลิต
- ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
- รวบรวมข้อมูลการผลิตและวิเคราะห์ปัญหาในเชิงสถิติ
- ปรับอัตรากำลังพลให้เหมาะสมกับงาน
- ควบคุมและอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบาย
- ควบคุมกิจกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001 : 2015
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาประจำสัปดาห์
- อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ
ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้