Logo : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

BMA-5 Account Executive ดูแลสาขา 7-11 พื้นที่ พญาไท - ดินแดงขออภัยครับ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้

รายละเอียดงาน :
Key Responsibilities
- บริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับเพื่อนคู่ค้า Retail Partner ที่ดูแลร้าน Shop in Shop ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
- วางแผนและดำเนินการเพิ่มทักษะการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง (OJT) ร่วมกับทีมTraning เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงานขายของเพื่อนคู่ค้า Retail Partner ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
- ประสานงาน วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการด้านการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย ในช่องทางการขาย Shop in Shop ผ่านทางเพื่อนคู่ค้า
- ควบคุมสินค้าคงคลังที่หน้าร้าน รวมทั้งการอนุมัติการเบิกStationeryจากเพื่อนคู่ค้าให้มีความเหมาะสมกับแผนการตลาดและเป้าหมายการขาย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 20,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้