Logo : บริษัท เทสเต็ด เบ็ดเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ช่วยผู้บริหาร


สมัครงาน ผู้ช่วยผู้บริหาร : บริษัท เทสเต็ด เบ็ดเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

รายละเอียดงาน :
* ดูแลงานของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในส่วนงานต่าง ๆ เช่นฝ่ายผลิต ฝ่ายขายและฝ่ายการเงิน
* ดูแลเอกสารงานธุรการทั่วไปของบริษัท ฯ รวมถึงประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการงานให้สำเร็จ
* ช่วยผู้บริหารจัดการและดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

คุณสมบัติ
*** ประสบการณ์ด้านงานธุรการ การจัดการหรืองานบัญชี ไม่น้อยกว่า 4 ปี
*** ละเอียดรอบคอบ / มีความรับผิดชอบสูง
*** รับความกดดันและประสานงานได้ดี
*** ใช้ Spreadsheet ได้ดี
*** สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา : 9.00 - 19.00 น.
* เพศหญิง อายุ 27-34 ปี
* สัญชาติไทย
* วุฒิ ปวส หรือเทียบเท่าขึ้นไป


เงินเดือน : 25,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครบริษัท เทสเต็ด เบ็ดเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

7/5-6 ถนนประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน  เขตพญาไท  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10900

โทร.0992354163

Website : https://www.dancingwithabaker.com

สมัครงาน ผู้ช่วยผู้บริหาร : บริษัท เทสเต็ด เบ็ดเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้