Logo : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

District Manager


สมัครงาน District Manager : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
• วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในพื้นที่ Street CAB/ตำบล ที่รับผิดชอบพร้อมดำเนินการเยี่ยมเยียนลูกค้า (Household Visit) เพื่อวางแผนงานในการเพิ่มยอดขาย และดูแลบริการลูกค้า โดยประสานงานร่วมกับทีม Network และทีม Support ที่เกี่ยวข้อง
• ดูแล Market Share Value ของพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ได้ตาม Target ที่วางไว้ รวมทั้งยอดขาย
Monitor ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อวางแผนในการ counter คู่แข่ง และป้องกันลูกค้ายกเลิกบริการของทรู
• ดูแลเพื่อนคู่ค้าและ Special Force – District (LD/ASF DG) ในพื้นที่ Update Promotion ต่างๆ รวมถึงยอดขายของเพื่อนคู่ค้าและ Special Force – District (LD/ASF DG) ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
• รายงานยอดขาย และ สรุปปัญหาต่างๆ เพื่อทำแผนเสนอผู้บริหาร
• วางแผนการขาย กิจกรรม การทำงานของ Special Force – District (LD/ASF DG) รวมถึงควบคุมดูแลงบประมาณในการใช้งานของพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ


คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ :ชาย
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ : 25-32 ปี
ประสบการณ์ ด้านการขาย :1-2 ปี (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความเป็นผู้นำ และแก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้าได้ดี


เงินเดือน : 30,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรีบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10310

โทร.

สมัครงาน District Manager : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้