Logo : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Management(Store) ประจำเขตพื้นที่ฝั่งธน


สมัครงาน Management(Store) ประจำเขตพื้นที่ฝั่งธน : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
1. ควบคุมให้ปริมาณอุปกรณ์ Network Equipment ที่ได้รับมอบหมาย และเพียงพอในการใช้งาน
2. ลดปริมาณความสูญหาย/สญเสียของอปุกรณ์ และสามารถรายงานสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง
3. บริหารจัดการ อุปกรณ์ Network กำหนดสินค้าคงคลัง การเบิก จ่าย การคืนของ และการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับในระบบ
4. หากมีความรู้ด้านอุปกรณ์ IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ขับรถกระบะได้ มีใบขับขี่
2. ช่างเดิมหรือมีประสบการณ์ในเรื่องงาน Stock Management อย่างน้อย 1-2 ปี
3. มีความรับผิดชอบสูง อดทนต่อแรงกดต้นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความคล่องตัวในการทำงาน
4. สามารถใช้ Program computer พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
5. ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์


เงินเดือน : 13,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10310

โทร.

สมัครงาน Management(Store) ประจำเขตพื้นที่ฝั่งธน : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้