Logo : บริษัท เลเจ้นด์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

บัญชี


สมัครงาน บัญชี : บริษัท เลเจ้นด์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

รายละเอียดงาน :
1. จัดทำเอกสารใบวางบิล และออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
2. จัดทำรายงานสรุปรายได้ประจำเดือน
3. ติดตามทางถามลูกหนี้ค้างชำระ
4. จัดทำรายงานภาษีขายประจำเดือน
5. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ : หญิง
อายุ : 24 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
-เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ และแก้ไขปัญหาต่างๆได้
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีความกระตือรื้อร้นในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และทนต่อภาวะกดดันได้ดี
คุณสมบัติพิเศษ : 1. หากมีประสบการณ์ในการทำงานจากสำนักงานบัญชี หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ


2. มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน


เงินเดือน : 15,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ (อัตรา) : 3 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครบริษัท เลเจ้นด์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

1120,1122,1124,1126,1128 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 77 แขวง แสมดำ  เขตบางขุนเทียน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10150

โทร.0842883287

Website : https://www.legend.co.th

สมัครงาน บัญชี : บริษัท เลเจ้นด์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้