Logo : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทรูรับสมัครเจ้าหน้าที่นำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ และออกบูธภาคสนาม ประจำจังหวัดสระบุรี เงินเดือน 13000 ขึ้นไป


สมัครงาน ทรูรับสมัครเจ้าหน้าที่นำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ และออกบูธภาคสนาม ประจำจังหวัดสระบุรี เงินเดือน 13000 ขึ้นไป : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
1.วางแผนการขายและดำเนินการขายพร้อมนำเสนอสิทธิพิเศษในการเป็นลูกค้าทรู ภายในเขตพื้นที่ขายที่ได้รับมอบหมาย
2.ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขายตามเป้าหมายที่กำหนด
3.สำรวจและเยี่ยมเยียนลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าเยี่ยม
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและให้บริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
5.ดำเนินการตามขั้นตอนการขายต่าง ๆ จนถึงการลงทะเบียนเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
6.สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน (ยอดขาย, สำรวจและเยี่ยมเยียนลูกค้า, ข้อมูลคู่แข่ง และปัญหาต่าง ๆ) ให้หัวหน้าทราบ เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน


คุณสมบัติผู้สมัคร :

รายละเอียดงาน :
รายละเอียดงาน :
- แนะนำ/ขายสินค้าของ True
- ลงพื้นที่ขายหน้างาน
- ออกบูธ/ตั้งบูธ ตามแหล่งชุมชน
- งานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :
คุณสมบัติผู้สมัคร :
- วุฒิการศึกษา ม.3 ปวช. ปวส. ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มีใจรักงานขาย งานบริการ
- มีการอบรมเทคนิคการขาย ความรู้เกี่ยวกับสินค้า
- มีทีมงานดูแล คอยสอนงานเป็นอย่างดี


เงินเดือน : 13,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 10 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรีบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10310

โทร.

สมัครงาน ทรูรับสมัครเจ้าหน้าที่นำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ และออกบูธภาคสนาม ประจำจังหวัดสระบุรี เงินเดือน 13000 ขึ้นไป : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้