Logo : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พนักงานประจำ True Shop Central หาดใหญ่ รับ 5 อัตรา


สมัครงาน พนักงานประจำ True Shop Central หาดใหญ่ รับ 5 อัตรา : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
1. นำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์ในการเป็นลูกค้าทรูให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ
3. ตรวจสอบความถูกต้องในระบบ และเอกสารด้านการขายของลูกค้า
4. ออกกิจกรรมการขายนอกสถานที่ ตามกลุ่มเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
5. สรุปรายงานการขายและปัญหาที่พบเจอพร้อมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศ ชาย-หญิง อายุ
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
3.บุคลิกภาพดี เหมาะสมกับงานบริการ เพศชายสูง 165 ซม. เพศหญิง สูง 158 ซม. ขึ้นไป
4.มนุษยสัมพันธ์ดี,มี Service Mind, สามารถต้อนรับและเป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลลูกค้าได้
5.มีทักษะการสื่อสาร,การให้ข้อมูลและโน้มน้าวลูกค้าได้
6.ปฏิบัติงาน 5 วัน,ทำงานเป็นกะได้ (ตามเวลาห้างสรรพสินค้า)
7.สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
8. มีความชอบและสนใจในด้านเทคโนโลยี


เงินเดือน : 15,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ (อัตรา) : 3 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลาบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10310

โทร.

สมัครงาน พนักงานประจำ True Shop Central หาดใหญ่ รับ 5 อัตรา : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้