Logo : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รับสมัครด่วน พนักงาน AE (ดูแลช่องทางการขายซิม) เขตพื้นที่จังหวัดชุมพร


สมัครงาน รับสมัครด่วน พนักงาน AE (ดูแลช่องทางการขายซิม) เขตพื้นที่จังหวัดชุมพร : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน :
1.ดูแลรับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card (Prepaid)
2.วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องการการขาย รวมถึง กำหนดพื้นที่ จุดขาย และเป้าหมายในการขายให้กับทีมขาย ร่วมกับ Segment Manager พื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก Key Segment อาทิเช่น Education,B2B ในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
3.ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท เพื่อกระตุ้นยอดขายและเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ดำเนินการในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจใน การขาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในทีมขายและเพิ่มช่องทางในกลุ่ม Key segment ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5. วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตาม และประเมินสถานการณ์การขาย รวมถึงการเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อหาทางแก้ไข และปรับกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
6.วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา มายัง Segment Manager เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปคุณสมบัติผู้สมัคร :

1.ปริญญาตรีขึ้นไป
2.มีประสบการณ์ด้านการขายการกลุ่มลูกค้าCorporate
3.มีประสบการณ์บริหารช่องทางการขายแบบSegment Management 2-5 ปี
4.มีประสบการณ์ด้านการตลลาด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย
5.มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรืออินเตอร์เน็ต
6.สามารถใช้งานโปรแกรม MS.Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
7.มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
สามารถประจำพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้ ไม่มีข้อจำกัดด้านการเดินทาง

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย


เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพรบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10310

โทร.

สมัครงาน รับสมัครด่วน พนักงาน AE (ดูแลช่องทางการขายซิม) เขตพื้นที่จังหวัดชุมพร : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้