Logo : บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

🌈 รับสมัครวิศวกรการผลิต (กระทุ่มแบน) ติดต่อ HR หนูนา 06-1447-4744 Line ID job4you


สมัครงาน 🌈 รับสมัครวิศวกรการผลิต (กระทุ่มแบน)  ติดต่อ HR หนูนา 06-1447-4744 Line ID  job4you : บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

รายละเอียดงาน :
างแผนกระบวนการผลิตวางแผน ด้านกำลังคน และควบคุมการผลิตจัดการให้ได้ตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมประสิทธิภาพปรับปรุงระบบคุณภาพ และควบคุมของเสียในกระบวนการผลิต
วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตจัดการและควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศ ชาย /หญิง
2.วุฒิการสึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.อายุ 22 ปีขึ้นไป
4.มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต 1 ปีขึ้นไปทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต หรือสายงานที่เกี่ยวข้องความสามารถพิเศษ
5.มีความรับผิดชอบสูงและมีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานล่วงเวลา และ เข้ากะได้
6.ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี หรือมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7.สามารถใช้โปรแกรมแบบได้ เช่น Auto CAD หรือโปรแกรมอื่นๆ
8.เข้าใจระบบมาตรฐาน ISO9001 หรือระบบ TS16949
9.เข้าใจระบบการวางแผน การจัดการระบบงานอย่างดี มีทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
10.ุมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
https://www.jobpub.com/new_images/save.gif


เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาครบริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

138/92 อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้น24 ห้องเลขที่ 24C2 ถนนนเรศ แขวง สี่พระยา  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10500

โทร.020213535

Line id : @leadingpower

สมัครงาน 🌈 รับสมัครวิศวกรการผลิต (กระทุ่มแบน)  ติดต่อ HR หนูนา 06-1447-4744 Line ID  job4you : บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้