เสมียนทั่วไป


สมัครงาน เสมียนทั่วไป : บริษัท ชัยเจริญ 999 จำกัด

รายละเอียดงาน :
1. ช่วยบันทึกและตรวจสอบ รายการสั่งซื้อวัตถุดิบของ supplier ต่างๆ ที่มาส่งสินค้าให้กับบริษัท , จัดทำแบบฟอร์มคำนวณต้นทุน , เก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลวัตถุดิบลงในแบบฟอร์ม

2. ช่วยจัดทำงานเอกสารต่างๆของบริษัท เช่น ใบเสนอราคาสินค้า, บิลส่งของ,ใบวางบิล, รับ-จ่าย เช็คของบริษัท และเอกสารทั่วไปของบริษัท

3. ช่วยคุมการขึ้นสินค้าและตรวจสอบ order ก่อนส่งสินค้า

4. ช่วยบริหารเงินและควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานของบริษัท พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบฟอร์ม เช่น ค่าน้ำมัน,ค่าทางด่วน,ค่าซ่อมรถ,ค่าเที่ยวคนขับและเด็กท้าย,เงินเบิกรายวันหรือเงินเบิกฉุกเฉินของพนักงาน


คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ : 20-35 ปี

การศึกษา : จบชั้น ปวส ขึ้นไป

สาขาวิชาที่เรียน : ไม่ระบุสาขา แต่ถ้าจบสาขาที่เกี่ยวข้องกับ บริหารธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์ทำงาน / คุณสมบัติ :

- ใช้โปรแกรม ms office ได้ชำนาญ เช่น word,excel

- มีความมุ่งมั่น/ตั้งใจในการทำงาน

- รักและชอบในการทำงานแบบต้องประสานงานกับคน

- ถ้าเคยมีประสบการณ์ ทำงานเสมียน หรือผู้จัดการทั่วไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ


เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 3 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการบริษัท ชัยเจริญ 999 จำกัด

1/5 ม.2 ตำบล บางเพรียง  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  10560

โทร.0655169595

Line id : Kuang_t

สมัครงาน เสมียนทั่วไป : บริษัท ชัยเจริญ 999 จำกัด

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้